Knowledge is the new cool.

nimbles blog

begeleiding

Tips om om te gaan met Cito-stress

Voor veel kinderen is de Cito-toets een ontzettende spannende toets. De spanning kan zo hoog oplopen bij je kind dat ze Cito-stress ervaren. Maar wat kun je doen om die Cito-stress zo min mogelijk de resultaten te laten beïnvloeden? Vind hier een aantal tips! Tips voor Cito-stress! Hieronder vind je een aantal Cito-toetstips om de […]

leerproblemen

Dyslexie en de Cito-toets

Cito-toetsen De Cito-toetsen zijn belangrijke toetsen die voor een groot deel aangeven wat het juiste brugklastype is voor de basisschoolleerlingen. Voor alle basisscholen in Nederland is het verplicht om een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen uit groep 8 moeten een Centrale Eindtoets maken, dus ook leerlingen met dyslexie. De Cito-toets bestaat uit twee verplichte […]

leerproblemen

Wat betekent de Cito-score van mijn hoogbegaafde kind?

Cito-toets De Cito-toets wordt sinds 2015 afgenomen in april. Op basis van (onder andere) de toetsresultaten wordt het best passend brugklastype geadviseerd. De adviezen in 2017 waren hoger dan voorgaande jaren. Iets meer leerlingen kregen een vwo-advies (bij een score van 545 en hoger) en iets minder leerlingen een advies voor de vmbo basisberoepsgerichte leerweg […]

begeleiding

4 tips om cito-stress te voorkomen

De Cito-toets De Centrale Eindtoets, ook wel bekend als de Cito-toets, die je kind maakt meet de kennis, vaardigheden en competenties van je kind. De Cito-toets wordt al vanaf de kleuterklas afgenomen en de eindtoets zal in groep 8 medebepalend zijn voor het advies voor het leerniveau van je kind op de middelbare school. Het […]

begeleiding

Wat is de Cito Entreetoets?

Op veel scholen gaan leerlingen binnenkort de Cito Entreetoets maken. De Entreetoets is een hulpmiddel voor scholen om het schooladvies voor het niveau van het voortgezet onderwijs te concluderen. Ook meet het hoe vaardig een leerling is op onderdelen van het onderwijsprogramma. Dit kan spannend zijn voor veel leerlingen én hun ouders. Entreetoets Sommige scholen […]

school

Wat leert jouw kind in groep 8?

Per basisschool verschilt de leerstof op algemene onderdelen. Het Ministerie van Onderwijs introduceert in ieder leerjaar leerdoelen waar scholen zich aan moeten houden. De invulling hiervan mogen de scholen zelf bepalen. Maar wat moet jouw kind nou eigenlijk leren in groep 8? Vind hier de hoofdlijnen voor taal, rekenen en oriëntatie. Leerdoelen In groep 8 […]

lesgeven

Toetsen we teveel in Nederland?

Het onderwijs bestaat uit het behalen van de kerndoelen, opgesteld door de Tweede Kamer. Toetsen vanuit de methodes en het LVS (Leerling Volg Systeem) zorgen ervoor dat leerkrachten de vorderingen van de leerlingen kunnen bijhouden. Wordt er hierdoor echt teveel getoetst in Nederland? Toetsen we teveel? In Finland zullen leerkrachten hier volmondig ja op zeggen. […]

bijles-tips

Waarom moet mijn kind voor de Cito-toets oefenen?

De Cito-toets is dé belangrijkste toets van de basisschool. De resultaten van deze toets zeggen namelijk iets over het niveau van jouw kind. Het eindresultaat en het advies van de leerkracht bepalen welk niveau jouw kind aankan op de middelbare school. Maar waarom en wat moet je nou eigenlijk voor de cito oefenen? Waarom voor […]

bijles-tips

De 5 voordelen van een Citotrainer!

Een citotrainer bereidt kinderen voor op de Cito-toets. Samen oefenen zij met de onderdelen en vraagstellingen van de Cito. De trainer helpt jouw kind met het aanleren of herhalen van bepaalde vaardigheden. Maar is dat echt nodig? Vind hier vijf redenen om de Cito voor te bereiden samen met een trainer! De Citotraining Tijdens een […]

begeleiding

Tips om je kind voor te bereiden op de Cito toets

Cito toets De Cito toetsen die je kind maakt meten de kennis, vaardigheden en competenties van je kind. Deze toetsen worden al vanaf de kleuterklas afgenomen en de eindtoets zal in groep 8 medebepalend zijn voor het advies voor het leerniveau van je kind op de middelbare school. Het kan een erg spannende ervaring zijn […]

Over Nimbles.

Nimbles is opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesleraren en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Bekijk de profielen op nimbles