Knowledge is the new cool.

nimbles blog

Hoe ziet het schaduwonderwijs er nu écht uit?

Meer dan 30 procent van de ouders heeft in het schooljaar 2016/2017 kosten gemaakt voor bijlessen, huiswerkbegeleiding, cito- en examentraining. Hoe groot is het schaduwonderwijs nu precies en wat zijn de motieven van ouders om extra begeleiding in te zetten?

Kind leren en werken

Wat is schaduwonderwijs?

Schaduwonderwijs is een overkoepelende term voor alle aanvullende onderwijsactiviteiten waar ouders zelf voor betalen. Voor ieder examen of leerdoel is er een cursus of training bedacht. Dit aanvullende onderwijs ondersteunt het reguliere onderwijs en is als het ware haar schaduw, vandaar de naam.

De grootste marktspelleiders

Het schaduwonderwijs is rijk aan bedrijven die verschillende vormen van studiebegeleiding aanbieden aan leerlingen en studenten. Op deze markt zijn er twee grote spelers; Lyceo en Studiekring. Daarachter schuilt een groep van ongeveer 40 tot 60 middelgrote aanbieders. Bedrijven in schaduwonderwijs blijken zich met name te richten op leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
Het schaduwonderwijs heeft, hoe dubbel dit ook mag klinken, zelf nog eens een extra schaduw. Een groot gedeelte van schaduwonderwijs bevindt zich namelijk in het informele circuit, begeleiders die zwart bijverdienen met het geven van bijles, trainingen of cursussen.

Hoeveel besteden we aan aanvullend onderwijs?

Je bent als leerling geen uitzondering meer als je buiten schooltijd extra ondersteuning krijgt in de vorm van bijles of huiswerkbegeleiding. Sterker nog, ouders betalen er fors voor. Het CBS maakt ieder jaar een overzicht van de uitgaven van huishoudens aan bijles, huiswerkbegeleiding, cito- en examentraining. Naar schatting hebben ouders in het schooljaar 2016/2017 tezamen 185 miljoen tot 286 miljoen aan bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining uitgegeven. Bron: Schoolkostenmonitor 2015-2016.

1 op de 4 leerlingen krijgt bijles

In het schooljaar 2016-2017 zaten er ruim 960.400 leerlingen in het voortgezet onderwijs. In rapport van CBS komt naar voren dat meer dan een kwart (27 procent) van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2016-2017 bijles heeft gevolgd. Gevolgd door huiswerkbegeleiding (21 procent) en examentraining (13 procent). 18 procent van de leerlingen heeft extra ondersteuning ontvangen in verband met specifieke leerbehoeften.

Betaalde en onbetaalde hulp

Opvallend is dat ondersteuning bij specifieke leerbehoeften veelal onbetaald wordt aangeboden. Voor huiswerkbegeleiding, examentraining en extra ondersteuning bij specifieke leerbehoeften betaalden respectievelijk 8,2 procent, 4,4 procent en 2,5 procent van de ouders voor deze extra begeleiding. Bron: Kamerbrief met reactie op rapport over schaduwonderwijs

Als je deze procenten vertaald naar het aantal leerlingen dat extra begeleiding kreeg, bekostigd door hun ouders, dan trekken we de volgende conclusie:

  • 107 duizend tot 130 duizend leerlingen kreeg betaalde bijles;
  • 72 duizend tot 91 duizend leerlingen kreeg betaalde huiswerkbegeleiding;
  • 37 duizend tot 51 duizend leerlingen nam deel aan een betaalde examentraining;
  • 19 duizend tot 30 duizend leerlingen kreeg betaalde extra ondersteuning in verband met specifieke leerbehoeften.

Binnen de ondersteuning van specifieke leerbehoeftes komt begeleiding bij faalangst het meest voor (93 procent), gevolgd door begeleiding bij dyslexie (86 procent). Meer dan de helft van de scholen biedt ondersteuning aan bij gedragsproblemen (59 procent), dyscalculie (58 procent) en ADHD (51 procent).

Wat zijn de motieven?

Het wordt door veel ouders de school van hun kind verweten dat er te weinig individuele aandacht is. Zo geeft meer dan 60 procent van de ouders aan dat er geen reden tot bijles zou zijn als hun kind meer aandacht zou krijgen op school.
Ouders die hun kind naar een huiswerkinstituut sturen doen dit met name omdat er te weinig discipline en concentratie is om het huiswerk zelfstandig te maken. Gebrek aan tijd van de ouders om hun kind zelf te helpen en een poging om de sfeer positief te houden zijn ook veelgehoorde redenen.
Goed voorbereid het examen in, is de grootste motivatie van deelname aan een examentraining. Een klein gedeelte van deze ouders zegt de examentraining belangrijk te vinden vanwege de selectie van de vervolgopleiding.

Speelt de onderwijsachtergrond van ouders een rol?

Hoe hoger de ouders opgeleid zijn, hoe groter de kans dat hun kind deelneemt aan een betaalde vorm van begeleiding. Binnen deze hoger opgeleide ouders is er ook opmerkelijk verschil te zien bij het afnemen van een examentraining. Ouders die WO geschoold zijn, zijn sneller geneigd hun kind deel te laten nemen aan een examentraining.


Vergelijk & vind de beste begeleiding op Nimbles!

Op nimbles vind je huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining, studiekeuzeadvies, Citotraining en ander aanvullend onderwijs.mock up van laptop en website van nimbles

Ga naar de website

Over Nimbles.

Nimbles is opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesleraren en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Vergelijk én vind de beste begeleiding online of bij jou in de buurt.

Bekijk onze begeleiders

Samantha
Samantha
Jolanda
Jolanda
Marene
Marene
Ted
Ted