Knowledge is the new cool.

nimbles blog

Wat betekent de Cito-score van mijn hoogbegaafde kind?

Cito-toets

De Cito-toets wordt sinds 2015 afgenomen in april. Op basis van (onder andere) de toetsresultaten wordt het best passend brugklastype geadviseerd. De adviezen in 2017 waren hoger dan voorgaande jaren. Iets meer leerlingen kregen een vwo-advies (bij een score van 545 en hoger) en iets minder leerlingen een advies voor de vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bij een score van 523 en lager).

De Cito-toets toetst de competenties en vaardigheden van een leerling. De score van de Cito-toets kan variëren tussen de 501 en 550. Daarnaast hebben sommige scholen ook wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) getoetst. Deze laatste onderdelen tellen niet mee voor de Cito eindscore.

Gemiddelde en maximale score

Ieder jaar bepaalt de Cito de normering zodat de gemiddelde score altijd gelijk is aan ongeveer 535. Cito doet dit zodat ze de scores zoveel mogelijk vergelijkbaar blijven met voorgaande jaren. Dit betekent dat dat de Cito-toets niet van de toevalligheden moet afhangen welke score een leerling krijgt. Deze normering wordt zo nodig elke jaar aangepast.

In 2017 behaalden 6154 leerlingen de maximale score van 550. De maximale score van 550 kan ook worden behaald als er fouten worden gemaakt. Voor de maximale score van 550 moest een leerling 20 fouten of minder maken (van in totaal 220 taal- en rekenopgaven). Bij deze score adviseren scholen het vwo-niveau. Deze leerlingen scoren dan een A+ score of een I+ score. Deze scores op een Cito-toets zijn de hoogste mogelijke scores uit het leerlingvolgsysteem van Cito. Als een leerling deze score behaalt, betekent dit dat hij of zij tot de 10% hoogst scorende leerlingen behoort (van hetzelfde leerjaar) in Nederland.

Hoogbegaafdheid en de Cito-score

Hoogbegaafde leerlingen zijn kinderen die bijvoorbeeld hoog scoren op een IQ test, veel fantasie hebben of in grote mate oplossingsgericht denken. Vaak wordt verwacht dat een hoogbegaafd kind heel slim is en hoog zal scoren op school en dus ook op de Cito-toets. Dat hoeft niet per se!

Veel van de hoogbegaafde leerlingen doen het goed in de klas, maar zullen een lagere score dan verwacht werd behalen op de Cito-toetsen. Maar hoe kan dat? Qua intelligentie is het kind zeker capabel genoeg om een hoge score te halen, maar in de praktijk valt dit vaak anders uit door de volgende factoren:

  • Kinderen met hoogbegaafdheid hebben regelmatig moeite met het beantwoorden van meerkeuze vragen. De Cito-toets bestaat alleen uit dit soort vragen. Voor deze kinderen lijkt het perfecte antwoord er niet bij te staan. Hierdoor zijn zij vaak geneigd om te moeten raden tussen twee antwoorden.
  • Kinderen met hoogbegaafdheid zijn extra gevoelig. Deze kinderen zijn op de hoogte van hun intelligentie, waardoor zij zeker weten een hoog resultaat moeten behalen. Door deze verwachtingen krijgen zij extra veel zenuwen, wat negatief kan uitpakken op de Cito-toets.
  • De talenten van een hoogbegaafd kind kunnen voornamelijk op één onderdeel liggen. Is het kind een ster in rekenen en gaat dit makkelijk af? Vaak heeft het kind dan extra veel moeite met taal omdat dit niet zo soepel gaat als het rekenen en kan het hierdoor onzeker worden in dit onderdeel.

Heeft jouw kind een lagere score op de Cito-toets gehaald dan verwacht werd? Dit is helemaal niet erg! De leerkrachten op school kennen jouw kind het beste en bepalen het uiteindelijke advies. De Cito is een momentopname en geeft eerder aan op welk gebied jouw kind mogelijk achterloopt, zodat de leerkracht zich hierop kan focussen.

Meer weten over de Cito-toets? Lees dan ook onze andere blogs:
>> De Cito-uitslag is er: maar wat betekent het?
>> Dyslexie en de Cito toets
>> Wij beantwoorden jouw vragen over de Cito-toets


VERGELIJK & VIND CITOTRAINING OP NIMBLES!

Een kind dat veel zelfvertrouwen heeft zal de Cito-toets maken zonder spanning en zo een score behalen dat daadwerkelijk past bij zijn/haar niveau. Met citotraining staat je kind niet voor verrassingen en gaat hij/zij met veel zelfvertrouwen naar de toets! Vind gemakkelijk een citotrainer bij jou in de buurt. Ook voor bijlessen door een tutor bij jou in de buurt kan je kijken op Nimbles!

Ga naar de website

Over Nimbles.

Nimbles is opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesleraren en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Vergelijk én vind de beste begeleiding online of bij jou in de buurt.

Bekijk onze begeleiders

Samantha
Samantha
Jolanda
Jolanda
Marene
Marene
Ted
Ted