Knowledge is the new cool.

nimbles blog

Dyslexie en de Cito-toets

Cito-toetsen

De Cito-toetsen zijn belangrijke toetsen die voor een groot deel aangeven wat het juiste brugklastype is voor de basisschoolleerlingen. Voor alle basisscholen in Nederland is het verplicht om een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen uit groep 8 moeten een Centrale Eindtoets maken, dus ook leerlingen met dyslexie. De Cito-toets bestaat uit twee verplichte onderdelen: taal en rekenen. Daarnaast bestaat de eindtoets uit extra, niet verplichte onderdelen zoals wereldoriëntatie. Maar hoe zit het precies met de Cito-toets en kinderen met dyslexie?

“Leerlingen met leerproblemen waaronder dyslexie zijn vaak meer zenuwachtig voor de Cito-toetsen dan andere leerlingen.”

Door veel te oefenen en te lezen houdt jouw kind de perfecte boekbespreking!

De Cito-toets en dyslexie

Een dyslexieverklaring krijgt een leerling als deze door een erkend bureau is gediagnosticeerd met dyslexie. Een dyslexieverklaring is een beknopt verslag waaruit onderzoek blijkt dat bij een leerling dyslexie is vastgesteld. Het is dan ook belangrijk dat school in bezit is van deze verklaring, zodat zij hiervan op de hoogte zijn.

Leerlingen met dyslexie moeten ook de verplichte eindtoets maken. Gelukkig wordt er met dyslexie rekening gehouden tijdens de Cito-toets en biedt het alternatieven voor het maken van deze belangrijke toetsen. En dit zonder dat de resultaten te sterk beïnvloed worden. Het is wel belangrijk dat de ouders van een kind met dyslexie tijdig een dyslexieverklaring hebben en deze ook delen met de school.

De school krijgt tijdens het aanvragen van de Cito-toetsen automatisch een dyslexiebestendige toets voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Kinderen met dyslexie krijgen:

  • extra tijd;
  • een vergroting (A3) van de opgavenboekjes, zodat het beter te lezen is;
  • een zwart-wit versie om ervoor te zorgen dat dyslectische leerlingen niet worden afgeleid door de kleuren;
  • een extra ondersteunende tekst in spraakversie;
  • de mogelijkheid om gebruik te maken van een markeerstift.De richtlijn van het Cito is dat elke leerling met dyslexie een verdubbeling van de tijd krijgt, maar natuurlijk is niet ieder kind met dyslexie hetzelfde. De school bepaalt meestal zelf dat de leerlingen met dyslexie gewoon de tijd mogen nemen die ze nodig hebben.

Lezen tijdens de Cito-toets

Het doel van het onderdeel begrijpend lezen is om na te gaan hoe goed een leerling geschreven teksten kan begrijpen. Als de toets wordt voorgelezen, meet de toets niet alleen het begrijpend lezen meer, maar iets wat ertussenin valt. Namelijk begrijpend luisteren. Dit betekent dat het resultaat op het onderdeel begrijpend lezen geen zuivere meting meer is van de vaardigheid in begrijpend lezen. Het is van belang dat de basisschool dit goed vastlegt en communiceert met de nieuwe school van de leerling. Zo weet de nieuwe school dat de vaardigheid in begrijpend lezen van de dyslectische leerling vergelijkbaar is met die van zijn groepsgenoten mits de teksten worden voorgelezen.

Voorbereiding

Leerlingen met leerproblemen waaronder dyslexie zijn vaak meer zenuwachtig voor de Cito-toetsen dan andere leerlingen. Ze zijn dan bang om te falen door bijvoorbeeld hun dyslexie. Een leerling kan zich zelfverzekerder voelen als de ouder over de toets praat met het kind en laat merken dat het maar een toets is en geen examen.  Daarnaast is het belangrijk dat er besproken wordt dat de school rekening houdt met dyslexie, zowel de basisschool als de nieuwe middelbare school.

Wellicht helpt het om de Cito-toets of Entreetoets van tevoren samen te oefenen. Een citotrainer kan ervoor zorgen dat een dyslectische leerling bekend raakt met de vraagstelling, waardoor de leerling het beste uit zichzelf kan halen. Zo weet de dyslectische leerling ook wat hem of haar te wachten staat en kunnen eventuele struikelblokken nog weggenomen worden.


VERGELIJK & VIND DE BESTE BEGELEIDING OP NIMBLES!

Nimbles wijst jou de weg naar de meest geschikte begeleiding voor jouw kind. Vind een citotrainer bij jou in de buurt die jouw kind helpt met het zelfvertrouwen voor de Cito-toets!

Ga naar de website

Over Nimbles.

We zijn opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesdocenten en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Vergelijk én vind de beste begeleiding bij jou in de buurt.

Bekijk onze begeleiders

Samantha
Samantha
Jolanda
Jolanda
Marene
Marene
Ted
Ted