Knowledge is the new cool.

nimbles blog

Wat wordt er precies bij de Cito-toets getoetst?

Elk jaar maken leerlingen uit groep 8 een verplichte eindtoetsen en basisscholen kunnen hiervoor kiezen uit meerdere eindtoetsen. Maar wat wordt er precies getoetst in de Cito-toets uit groep 8, wanneer wordt de Cito-toets afgenomen en kan je kind zich daarvoor voorbereiden?

De Cito-toets

De Centrale Eindtoets, ook wel bekend als de Cito-toets, test wat je kind in acht jaar basisschool heeft geleerd. De toets is verplicht en het is geen examen waarvoor je kind kan slagen of zaken. Deze toetsen worden al vanaf de kleuterklas afgenomen en de centrale eindtoets in groep 8 bepaalt uiteindelijke het niveau van je kind.

Het is dus een manier om te meten wat je kind precies geleerd heeft in zijn/haar tijd op de basisschool en welk niveau van voortgezet onderwijs het beste bij hem/haar past (vmbo, havo of vwo). Lees hier over de toetsing van de Cito en wat jij kunt doen om je kind zo goed mogelijk voor te bereiden!


“De score die jouw kind haalt op de Cito-toets fungeert puur ter advies voor het schooladvies.”

Verplichte onderdelen van de Cito

De Cito-toets bestaat uit twee verplichte onderdelen, namelijk: taal en rekenen. Ook kan een eindtoets bestaan uit extra, niet verplichte onderdelen, bijvoorbeeld: wereldoriëntatie. Dat onderdeel gaat over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. De Cito-toets van het CvTE duurt drie dagdelen en bestaat uit ongeveer 200 vragen. Op het gebied van taal en rekenen duurt de toets gemiddeld 2 uur per dagdeel verdeeld over die drie dagen. Het onderdeel wereldoriëntatie heeft nog eens 90 vragen en wordt ook op deze drie dagdelen afgenomen. Gemiddeld neemt dit onderdeel nog 40 minuten extra per dagdeel in beslag.

Onderdeel 1: Taal

In het onderdeel taal komen verschillende taken voorbij. Je kind wordt hier getest op zijn of haar kennis van begrijpend lezen (met daarbij teksten met vragen, samenvatten, opzoeken en open plekken invullen in teksten), van woordenschat, schrijven en taalverzorging (dus spelling van werkwoorden en niet-werkwoorden, grammatica en interpunctie).

Onderdeel 2: Rekenen

In dit onderdeel wordt er gekeken naar wat je kind weet en kan op het gebied van rekenen. De rekenstrategieën die uw kind geleerd heeft worden dan getoetst, op basis van getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden (van cijfers tot staartdelingen en van kommagetallen en breuken tot procenten). Veel rekenvragen zijn geschreven als redactiesommen (sommen verpakt in verhaaltje), wat voor veel leerlingen lastig kan zijn.

Wanneer is de afname?

Tussen 15 april en 15 mei 2018 wordt er door heel Nederland de Cito-toets afgenomen. Wanneer dit precies is hangt af van de eindtoetskeuze die de school heeft gemaakt. Andere goedgekeurde eindtoetsen waar een school uit kan kiezen zijn: de IEP van Bureau ICE, ROUTE8 van A-VISION, de Dia-eindtoets, de CESAN-eindtoets en de AMN-eindtoets. Hoe lang de toets precies duurt hangt daar ook vanaf.

Cito 2018

Voor 2018 wordt de Cito-toets van het CvTE afgenomen op:

  • De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op: dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018
  • De digitale Centrale Eindtoets kan flexibel worden afgenomen van: maandag 16 tot en met vrijdag 20 april 2018

Is je kind ziek? Dan kan je kind de toets inhalen in de periode van maandag 23 april tot en met vrijdag 25 mei 2018. Dan wordt de hele digitale adaptieve Centrale Eindtoets gemaakt.

Voorbereiding

De Cito-toets meet de kennis, vaardigheden en competenties van je kind. Speciaal leren voor de toets is dus niet nodig. De score die jouw kind haalt op de Cito-toets fungeert puur ter advies voor het schooladvies. De Cito-score kan invloed hebben op het definitief advies van de basisschool. De score van een leerling wordt bepaald door hoeveel vragen er goed beantwoord wordt op de twee toetsonderdelen: taal en rekenen. Dit zijn onderdelen waar een leerling beter in wordt wanneer ermee wordt geoefend.

Citotraining kan er voor zorgen dat je kind bekend raakt met de toetsvraagstelling, waardoor je kind het beste uit zichzelf haalt. Hierdoor wordt je kind niet verrast wanneer er tijdens de toets de vragen net een beetje anders zijn dan wat hij in de afgelopen 8 jaar heeft geleed.

 


Vergelijk en vind de beste citotraining via Nimbles!

Nimbles wijst jou de weg naar de meest geschikte begeleiding voor jouw kind. Sinds 2016 helpen wij ouders in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor na schooltijd. Op Nimbles vind je de beste bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining, citotraining en studiekeuzeadvies.

Ga naar de website

Over Nimbles.

We zijn opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesdocenten en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 1500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Vergelijk én vind de beste begeleiding bij jou in de buurt.

Bekijk onze partners

Samantha
Jolanda
Naomi
Marene