De slimste manier om bijles of huiswerkbegeleiding te vinden.

Wat is de Cito Entreetoets?

Op veel scholen gaan leerlingen binnenkort de Cito Entreetoets maken. De Entreetoets wordt afgenomen in groep 7 en het wordt gezien als een van de belangrijkste toetsen die gemaakt wordt door de leerlingen uit groep 7. De Entreetoets is een hulpmiddel voor scholen om het schooladvies voor het niveau van het voortgezet onderwijs te concluderen. Bovendien meet het hoe vaardig een leerling is op de belangrijke onderdelen van het onderwijsprogramma. Dit kan spannend zijn voor veel leerlingen én hun ouders.

Sommige scholen nemen de Entreetoets in groep 5, 6 en 7 af, terwijl op de meeste scholen de Cito Entreetoets echter alleen maar wordt gemaakt in groep 7. De Entreetoets wordt uitgegeven door Cito. De Entreetoets toetst drie belangrijke onderdelen.

Onderdelen

De drie belangrijke onderdelen van de Cito Entreetoets voor groep 7 zijn:

 • Rekenen
 • Lezen
 • Taalverzorging

In de toetsen worden dus de vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging gemeten van een leerling. De Cito Entreetoets bestaat uit een aantal modules, namelijk: Basis, Verdieping, Verbreding en de Intelligentietest. De Basismodule is het belangrijkste en wordt standaard op elke school afgenomen. In de Basismodule van de Entreetoets zitten 7 taken. Het afnemen van elke taak neemt 20min, 40min of drie kwartier in beslag. Scholen kunnen zelf kiezen of de leerlingen naast de Basismodule ook de andere modules moeten maken. De informatie van de Entreetoets is te vinden op de website van Cito. De Basismodule bestaat in totaal uit 180 opgaven verdeeld over de volgende taken:

Rekenen:

  • Getallen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden
  • Verhoudingen

Lezen:

 • Begrijpend lezen
 • Opzoeken
 • Samenvatten

Taalverzorging:

 • Grammatica
 • Interpunctie
 • Spelling niet-werkwoorden
 • Spelling werkwoorden

Wanneer wordt de Entreetoets afgenomen?

In principe is er geen specifieke datum waarop de Cito Entreetoets afgenomen wordt, maar moet deze wel plaatsvinden tussen april en juni of in september (groep 8). De meeste scholen doen de Entreetoets net voor of na de Meivakantie. Al met al kan je als ouder altijd aan de school vragen wanneer de toetsen worden afgenomen.

Telt de Entreetoets mee voor het schooladvies?

Dat verschilt per school. Voor de meeste scholen waar de Cito Entreetoets wordt afgenomen is de uitslag een belangrijke factor voor het geven van een eindadvies. Daarentegen zijn er ook scholen waar de toets helemaal niet belangrijk is voor het schooladvies. Daar wordt de uitslag alleen maar gebruikt om te zien op welke onderdelen een leerling eventueel nog extra bijgespijkerd moet worden.


VERGELIJK & VIND DE BESTE CITOBEGELEIDING VOOR JE KIND!

Zit jouw kind in groep 7 en ben je op zoek naar een citotrainer die je kind kan helpen bij de voorbereidingen op de Cito toets? Vind begeleiding die écht bij je kind past op Nimbles.

Terug naar blog overzicht

De slimste manier om bijles of huiswerkbegeleiding te vinden.