Knowledge is the new cool.

nimbles blog

Van groep 8 naar de brugklas: Hoe zorg je voor een soepele overgang?

Ieder jaar maken in Nederland ongeveer 190.000 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO). Na acht jaar in een en veilige leeromgeving te hebben gezeten, gaat die overgang gepaard met grote veranderingen. Van de oudste in de klas naar brugger op de middelbare school. Van veel spelen na schooltijd naar vooral huiswerk maken. Veel leerlingen vinden het spannend maar hoe help je jouw kind nou het beste in deze overgang?

Jongen maakt huiswerk

Wennen aan een nieuwe omgeving

Kijkend naar de overgang van groep 8 naar de brugklas is er een aantal veranderingen die voor alle leerlingen gelden:

1) ander onderwijstype (dalton, openbaar, montessori, etcetera),
2) nieuwe schoolomgeving (nieuw gebouw, lokalen, meer docenten),
3) andere schoolorganisatie (schoolregels, vakken, roosters, mentoren),
4) nieuwe klasgenoten (erbij willen horen),
5) toetsen, toetsdruk en resultaten en
6) extra activiteiten zoals kamp en excursies (Severs, 2003).

Daarnaast kan een aantal kind-afhankelijke factoren de overgang moeilijker maken, zoals bij (hoog)begaafde leerlingen die de basisschool puur op geheugen hebben gehaald zonder echt leerstrategieën te hebben aangeleerd. Een gebrek aan deze studievaardigheden kan bij de overgang zorgen voor problemen. (Vogelenzang, 2012 en Leverink, 2006).

Een ander belangrijk punt is de sociaal-emotionele verandering. Leren heeft op het moment dat de pubertijd begint vaak niet de prioriteit, terwijl er in de brugklas wel veel zelfstandigheid van de leerling gevraagd wordt. Ook hebben leerlingen op deze leeftijd vaak moeite met plannen en organiseren, waardoor het goed noteren en maken van werk niet altijd even makkelijk is en ze hier begeleiding bij nodig hebben (Schuurmans, 2014).

Laat je kind dus niet zomaar los maar neem de overgang serieus. Ga bijvoorbeeld alvast een keer samen de route naar school fietsen voordat het schooljaar begint. Maak ook duidelijke afspraken over het indelen van vrije tijd en sporttrainingen en geef aan dat je dit doet om te helpen en niet om hem/haar te beperken.

Wennen aan huiswerk maken duurt 9 weken

Bruggers hebben gemiddeld 9 weken nodig om te wennen aan het structureel maken van huiswerk. Opvallen is dat met name vwo-leerlingen ervaren de overgang als ‘erg groot’ vergeleken met havo- en mavo-leerlingen.

Begeleid je kind in deze overstap. Zorg dat hij/zij niet aan zijn of haar lot wordt overgelaten. Een schone, rustige plek waar het huiswerk gemaakt kan worden kan een goede uitkomst bieden. Ook het indelen van de tijd die je aan het huiswerk besteedt is belangrijk. Stuur je kind niet zomaar 2 uur “naar boven” om huiswerk te maken, maar deel het op in blokken die beginnen met 45 minuten. Na 45 minuten is de concentratie van de meeste leerlingen op en kunnen ze beter even pauze nemen.

Tegenwoordig kiezen veel ouders preventief voor huiswerkbegeleiding om het gezeur over huiswerk aan de keukentafel te voorkomen. Daarnaast kan bij een huiswerkinstituut in jouw buurt ook hulp geboden worden bij het aanleren van van studievaardigheden.

Bronvermelding

Bosch, M., Konerman, J.,  de Wit, C., Rutten, M. &  Amsing, M. (2008).  Passende overgang, een verkenning naar de stand van zaken rond de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs. ‘s-Hertogenbosch: KPC groep.
Cooper, H. & Valentine, J. C. (2001). Using Research to Answer Practical Questions About Homework. Education psychologist, 36(3): 11.
Marzano, R. J. & Pickering, D.J. (2007). The Case For and Against Homework. Educational leadership, 64(6): 6.
Trautwein, U. (2007). The homework-achievement relation reconsidered: Differentiating homework time, homework frequency, and homework effort.. Learning and instruction, 17(3): 372-388.
https://didactiefonline.nl/artikel/soepel-van-groep-8-naar-de-brugklas

Ga naar de website

Over Nimbles.

We zijn opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesdocenten en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 1500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Vergelijk én vind de beste begeleiding bij jou in de buurt.

Bekijk onze partners

Samantha
Jolanda
Naomi
Marene