De slimste manier om bijles of huiswerkbegeleiding te vinden.

Niet meer blijven zitten door de zomerschool

Blijven zitten

In vergelijking met andere landen telt Nederland een relatief hoog aantal zittenblijvers. Cijfers van DUO laten zien dat in het schooljaar 2015/2016 bijna  6% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een keer bleef zitten. In het Sectorakkoord Voortgezet Onderwijs is afgesproken dat het percentage zittenblijvers in 2020 terugbracht moet zijn naar 3,8%. Scholen bieden om deze reden nu steeds vaker lente- en zomerscholen aan hun leerlingen aan.

Dat zittenblijven niet het gewenste resultaat geeft vindt niet alleen de Onderwijsinspectie. Veel middelbare scholen zien dit niet als de oplossing. Het overdoen van het schooljaar en het herhalen van alle lesstof (inclusief de vakken waar wél voldoende op wordt gescoord) is niet alleen ineffectief; het haalt bij veel leerlingen de motivatie en het plezier van naar school gaan weg.  Desondanks zegt 15% van de middelbare scholen nog steeds te geloven in het laten doubleren van leerlingen. Dit is opmerkelijk, omdat slecht de helft van de zittenblijvers erin slaagt een diploma te behalen op zijn niveau.

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie is hier terug te lezen.

 

Wat is een lente-of zomerschool?

Op een lente- of zomerschool worden leerlingen waarbij het iets minder gaat, op maat gedurende twee vakantieweken in één of meerdere vakken bijgespijkerd. Als de mogelijke zittenblijver laat zien de achterstand weg te hebben gewerkt, stroomt de leerling alsnog door naar het volgende schooljaar.

Het doel

Deelname aan een lente- en/of zomerschoolprogramma is bedoeld om het laten doubleren van leerlingen te voorkomen. Opgedane kennis wordt op peil gehouden en/of bijgespijkerd tijdens de lente- en zomerschool. Hierdoor kan de leerling na de vakantie weer op niveau meekomen met de rest van de klas. Daarnaast worden er (buitenschoolse) educatieve activiteiten georganiseerd.

Voordelen van lente- en zomerscholen

  • Veel aandacht door de begeleiding in kleine groepjes;
  • In korte tijd kan de leerling alsnog over gaan naar het volgende schooljaar;
  • Tijd en ruimte voor het stellen van vragen;
  • De opgedane kennis van het afgelopen schooljaar heeft geen kans om weg te zakken;
  • Gemotiveerd de schoolcarrière door;
  • Extra educatieve activiteiten zoals buitenlessen en excursies.

 

meisje maakt test

Resultaten

Het onderzoek van TIER UM (Top Institute for Evidence-based Education Research, Universiteit Maastricht) concludeert dat 76% van de lenteschoolleerlingen en 87% van de zomerschoolleerlingen in 2016 na deelname van het programma alsnog doorstroomde naar het volgende schooljaar. In totaal boden er 448 scholen in 2016 een lente- of zomerschool aan, goed voor extra aandacht en extra kansen voor zo’n 11.000 VO-leerlingen. Waar blijven de herfst- en winterscholen? 😉

Terug naar overzicht

De slimste manier om bijles of huiswerkbegeleiding te vinden.