De slimste manier om bijles of huiswerkbegeleiding te vinden.

Leren is leuk met Kahoot!

Soms is het moeilijk om de aandacht van je leerling vast te houden. Afwisselen in de manier waarop je les geeft kan hierbij helpen. Dus zet je leerling zelf aan de slag of test de kennis die hij/zij heeft over een onderwerp met de tool: Kahoot. Femke vertelt hoe zij de tool gebruikt met haar leerlingen.

Door leerkracht in groep 8 Femke Bosmans

Wat is Kahoot!?
Kahoot! is een programma waarmee je een digitale quiz kunt maken.
Als maker verzin je meerkeuzevragen, eventueel met afbeeldingen.
Als de quiz af is, krijgen de deelnemers vanaf een computer, mobiel of tablet toegang met gamepin (een soort pincode).
Ze typen hun naam in en die verschijnt op het digibord.
Als iedereen ingelogd is, drukt de maker van de quiz op play en dan spelen alle deelnemers de quiz tegelijk.
Na elke vraag zie je hoeveel goede antwoorden er zijn gegeven in de groep. Ook krijg je na elke vraag de top 5 van deelnemers te zien.

Waar gebruik ik Kahoot! voor?
Ik gebruik (als maker) Kahoot! voor veel verschillende dingen:
• om voorkennis op te halen
• als inleiding op een thema / hoofdstuk
• ter controle na een instructie
• als voorbereiding op een toets
• als (educatief) tussendoortje 

Kind steekt zijn hand op omdat hij het antwoord weet op een vraag

Kahoot! en groepsvorming.
Kahoot! is ook een heel goed middel om de groepsvorming te bevorderen.
Ik maak een paar keer per jaar een quiz met weetjes over alle kinderen. Dan mail ik ouders met de vraag om zo’n weetje en/of foto te sturen.
Voorbeelden van dit soort quizen zijn: de babytijd van groep 8, familiegeheimen en de (herfst)vakantie.
Tijdens de Dag van de Leraar spelen de kinderen elk jaar de quiz “Hoe goed ken je juffrouw Femke?” met weetjes over mijzelf.

Kinderen maken Kahoot!quizzen.
Ook laat ik kinderen Kahoot!quizzen maken.
In plaats van een les in het werkboekje verwerken, maken kinderen soms zélf een quiz.
De opdracht luidt dan: “Haal de essentie uit die les en laat die in acht à tien Kahoot-vragen zien.’ Zo leren ze meteen hoofd- en bijzaken te scheiden. Ook mogen kinderen (als klaaropdracht) Kahoot!quizzen maken over een leerzaam onderwerp. Die spelen we dan klassikaal of in kleine groepjes.

Zelf een quiz maken?
Met deze handleiding lukt het je om zelf quizzen te maken.

Bestaande Kahoot!quizen spelen en dupliceren.
Je kunt bestaande quizzen van Kahoot! spelen en zelf dupliceren.
Binnen het programma Kahoot! kun je zoeken op onderwerp en ook zoeken op makers.
Wil je mijn Kahoot!quizzen bekijken? Mijn gebruikersnaam op Kahoot! is Juffemke.

Wil je vanuit deze site een van mijn quizzen bekijken of spelen? Klik dan op de desbetreffende quiz.
taal: meervouden 
rekenen: breuken eind groep 8
rekenen: procenten
rekenen: breuk-decimaal-procent
werkwoordspelling: infinitief of niet?
Engels – The Team – Unit 3:
geschiedenis – Argus Clou – thema 1
natuur – Argus Clou – thema 3
groep 8 stof t/m februari
groep 8 stof t/m mei


Femke staat sinds 2000 fulltime voor de klas in groep 8. Daarbij heeft zij zich gespecialiseerd in het werken van tablets, het toepassen van meervoudige intelligente en het bouwen van een positieve groep. Op Nimbles deelt ze haar ervaringen met de raakvlakken tussen techniek en het onderwijs. Meer blogs van Femke vind je hier!


VERGELIJK & VIND DE BESTE BEGELEIDING OP NIMBLES!

Nimbles is het het grootste online boekingsplatform voor aanvullend onderwijs. Sinds 2016 helpen wij ouders in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor na schooltijd en bedrijven & particulieren met het bereiken van nieuwe klanten.

Terug naar blog overzicht

De slimste manier om bijles of huiswerkbegeleiding te vinden.