Knowledge is the new cool.

nimbles blog

Wat is remedial teaching?

Als je van de leerkracht van je kind hoort dat de schoolresultaten tegenvallen of dat je kind enorme moeite heeft met een bepaald onderdeel op school dan kan het zijn dat de leerkracht je aanraadt om op zoek te gaan naar een remedial teacher. Maar wat is dat nou eigenlijk precies, een remedial teacher? Wij leggen het je uit!

kind krijgt begeleiding na schooltijd

Wat is remedial teaching (RT)?

Letterlijk vertaalt betekent remedial teaching (RT) ‘herstellend leren’. Het is professionele didactische hulp voor waneer het leerproces van het kind niet volgens de verwachting verloopt. Kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en/of fijne motoriek hebben veel baat bij de hulp van een remedial teaching.

Hierbij probeert een remedial teacher de oorzaak van het leerprobleem op te sporen en aan te pakken. Soms liggen sociaal- en emotionele problemen aan de kern van het probleem. Een remedial teacher leert niet alleen het kind maar ook de ouder om hiermee om te gaan.

Remedial teaching betekent:

 • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
 • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
 • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
 • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
 • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem/-stoornis te kunnen omgaan
 • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
 • een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT’er er niet bij is
 • informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)

bron: lbrt.nl

 

Wat doet een remedial teacher?

Een remedial teacher, ook wel een RTer, is opgeleid om kinderen te ondersteunen die problemen ervaren op school. De remedial teacher heeft (meestal) lesbevoegdheid; ze mogen lesgeven aan een klas. Daarnaast hebben ze een extra opleiding gevolgd waardoor ze opgeleid zijn om kinderen te helpen met leer-of gedragsproblemen. Ze hebben didactische en pedagogische skills om je kind te begeleiden en de problemen op te lossen.

 

Wanneer wordt de hulp van een remedial teacher ingeschakeld?

Een remedial teacher is er voor leerlingen die extra of bijzondere didactische vaardigheden nodig hebben. Een leerling loopt meestal niet mee met de rest van de klas en presteert onder gemiddeld niveau. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een kind een enorme achterstand heeft opgelopen of wanneer een leerling extra moeite heeft dyslexie, dyscalculie, faalangst, hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid.

 

Hoe gaat een remedial teacher (vaak) te werk?

 

 1. Onderzoeken van de problemen

  Kinderen die extra begeleiding nodig hebben kunnen bij een remedial teacher terechtkomen. De begeleiding in de klas is dan onvoldoende; je kind heeft individuele aandacht nodig om de problemen op school op te lossen. Het eerste wat de remedial teacher doet is een onderzoek. Middels een didactisch onderzoek komt de RT’er er achter wat de oorzaak is van de problemen die je kind heeft. Naar aanleiding daarvan kijkt de RT’er hoe je kind het beste begeleid kan worden. Hier wordt een plan voor opgesteld zodat de begeleiding van start kan. Tijdens het onderzoek wordt de hele voorgeschiedenis van het kind besproken. En -mocht dat nodig zijn- worden er andere deskundigen betrokken bij de begeleiding van je kind. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een logopedist, een orthopedagoog of een psycholoog.

 2. De begeleiding

  Vaak gebeurt de begeleiding in verschillende sessies van 45 minuten of 60 minuten. Dit kan sterk verschillen per leerprobleem. Als je kind bijvoorbeeld moeite heeft met rekensommen kan het zijn dat iedere dag 5 minuten oefenen veel meer effect heeft dan één keer in de week 60 minuten stampen. Tijdens de sessies met de remedial teacher wordt veel aandacht gebruikt om extra uitleg te geven. Ook maakt je kind oefenenen waarbij de remedial teacher ontdekt hoe het kind denkt (leerprocessen). Dit kunnen oefeningen in spelvorm zijn op de computer of gewoon op papier. De remedial teacher komt er met deze oefeningen achter wat het vak zo lastig maakt voor je kind. Vaak wordt de sessie afgesloten met iets leuks en gemakkelijks. Zo gaat je kind  altijd met een positief gevoel naar huis.

 3. Evaluatie

  Na een vooropgesteld aantal weken aan begeleiding bekijkt de remedial teacher wat het effect is geweest van de begeleiding. Zijn alle doelen in het plan van aanpak bereikt? De RT’er kijkt of er nog verdere begeleiding nodig is en hoe deze bereikt kunnen worden.

 


Op zoek naar een remedial teacher?

Heeft je kind extra hulp nodig op school? Op Nimbles vind je een remedial teacher bij jou in de buurt. Zodat je kind de hulp krijgt die hij/zij verdient.

Ga naar de website

Over Nimbles.

Nimbles is opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesleraren en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Vergelijk én vind de beste begeleiding online of bij jou in de buurt.

Bekijk onze begeleiders

Samantha
Samantha
Jolanda
Jolanda
Marene
Marene
Ted
Ted