Knowledge is the new cool.

nimbles blog

Wat is de Cito Entreetoets?

Op veel scholen gaan leerlingen binnenkort de Cito Entreetoets maken. De Entreetoets is een hulpmiddel voor scholen om het schooladvies voor het niveau van het voortgezet onderwijs te concluderen. Ook meet het hoe vaardig een leerling is op onderdelen van het onderwijsprogramma. Dit kan spannend zijn voor veel leerlingen én hun ouders.

Entreetoets

Sommige scholen nemen de Entreetoets in groep 5, 6 en 7 af, terwijl op de meeste scholen de Cito Entreetoets echter alleen maar wordt gemaakt in groep 7. De Entreetoets wordt uitgegeven door Cito en wordt gezien als een van de belangrijkste toetsen die gemaakt wordt door leerlingen uit groep 7. De Entreetoets toetst drie belangrijke onderdelen. Lees hier welke onderdelen dat zijn en welke vragen jouw kind hierbij kan verwachten!

“In deze toetsen worden de vaardigheden en kennis van jouw kind gemeten.”

studiekeuzeadvies

Rekenen, lezen en taalverzorging

De drie belangrijke onderdelen van de Cito Entreetoets voor groep 7 zijn rekenen, lezen en taalverzorging. In de toetsen worden dus de vaardigheden en kennis van een leerling op deze gebieden gemeten. De toets bestaat uit een aantal modules: Basis, Verdieping, Verbreding en de Intelligentietest.

De Basismodule is het belangrijkste en wordt standaard op elke school afgenomen. In de Basismodule van de Entreetoets zitten 7 taken. Het afnemen van elke taak neemt 20min, 40min of drie kwartier in beslag. Scholen kunnen zelf kiezen of de leerlingen naast de Basismodule ook de andere modules moeten maken. De informatie van de Entreetoets is te vinden op de website van Cito. De Basismodule bestaat in totaal uit 180 opgaven verdeeld over de volgende taken:

Rekenen:

  • Getallen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden
  • Verhoudingen
   Voorbeeld:

   Luna gaat naar een concert en wil 20 kaartjes kopen. Acht kaartjes kosten 48 euro. Hoeveel moet Luna betalen?
   a. 110 euro
   b. 160 euro
   c. 100 euro
   d. 120 euro

Lezen:

 • Begrijpend lezen
 • Opzoeken
 • Samenvatten

Voorbeeld:
Leerlingen krijgen een tekst en moeten hierover vragen beantwoorden. Een vraag over een tekst kan bijvoorbeeld zijn: Waarom heeft de schrijven deze tekst vooral geschreven?
a. Om je te vermaken
b. Om je over te halen
c. Om je iets uit te leggen
d. Om je te informeren

Taalverzorging:

 • Grammatica
 • Interpunctie
 • Spelling niet-werkwoorden
 • Spelling werkwoorden
 • Woordenschat

Voorbeeld:
Waar gaat het bij een imitatie vooral om?
a. Invoeren
b. Nadoen
c. Schetsen
d. Ergeren

Wanneer wordt de Entreetoets afgenomen?

In principe is er geen specifieke datum waarop de Cito Entreetoets afgenomen wordt, maar moet deze wel plaatsvinden tussen april en juni of in september (groep 8). De meeste scholen doen de Entreetoets net voor of na de Meivakantie. Al met al kan je als ouder altijd aan de school vragen wanneer de toetsen worden afgenomen.

Telt de Entreetoets mee voor het schooladvies?

Dat verschilt per school. Voor de meeste scholen waar de Cito Entreetoets wordt afgenomen is de uitslag een belangrijke factor voor het geven van een eindadvies. Daarentegen zijn er ook scholen waar de toets helemaal niet belangrijk is voor het schooladvies. Daar wordt de uitslag alleen maar gebruikt om te zien op welke onderdelen een leerling eventueel nog extra bijgespijkerd moet worden.


VERGELIJK & VIND DE BESTE CITOBEGELEIDING VOOR JE KIND!

Zit jouw kind in groep 7 en ben je op zoek naar een citotrainer die je kind kan helpen bij de voorbereidingen op de Cito toets? Vind begeleiding die écht bij je kind past op Nimbles.

Ga naar de website

Over Nimbles.

We zijn opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesdocenten en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Vergelijk én vind de beste online begeleiding gegeven door gekwalificeerde en fijne bijlesleraren.

Bekijk onze begeleiders

Samantha
Samantha
Jolanda
Jolanda
Marene
Marene
Ted
Ted