Knowledge is the new cool.

nimbles blog

Wat is belangrijker: de Cito-toets of het eindadvies?

De weken voor de Cito-toets zijn een spannende periode voor jouw kind. Iedereen heeft het erover en wat zou hij/zij scoren? De score bepaalt samen met het advies van de leerkracht het schoolniveau van jouw kind. Maar wat telt nou zwaarder mee? En hoe gaan scholen hiermee om? Lees het hier!

Toetsafname

Elk jaar maken leerlingen uit groep 8 de verplichte Centrale Eindtoets, ook wel bekend als de cito-toets. De cito-toets voorspelt voor meer dan 80% van de leerlingen het juiste brugklas type. Daarvoor heeft je kind al een schooladvies gekregen voor de overgang naar de middelbare school. Sinds het schooljaar 2014-2015 is er besloten om de cito-toets minder belangrijk te maken. Gelijktijdig is er toen ook besloten dat het schooladvies leidend is als het gaat om de plaatsing van je kind op een middelbare school. Hoewel het schooladvies zwaarder weegt dan de cito-toets, is de Cito-score nog steeds belangrijk. Moet jij je als ouder daarom druk maken om de cito-score van je kind? Lees deze blog en kom erachter!

“De score die een leerling haalt is niet meteen bindend.”

De Cito-toets

De Cito-toets meet de kennis, vaardigheden en competenties van je kind. Deze toetsen worden al vanaf de kleuterklas afgenomen en de centrale eindtoets in groep 8 bepaalt uiteindelijk het niveau van je kind. Het is dus een manier om te meten wat je kind precies geleerd heeft in zijn/haar tijd op de basisschool en welk niveau van voortgezet onderwijs het beste bij hem/haar past. Het kan een erg spannende ervaring zijn voor je kind, waarbij hij/zij veel druk kan ervaren. Er lijkt immers veel vanaf te hangen van de cito-score terwijl het maar een momentopname is!

Eindtoets en schooladvies

De Cito-score dient als onderbouwing voor het eindadvies van de leerkracht. Vaak komt de score overeen met het advies, maar in sommige gevallen scoren kinderen lager of hoger dan verwacht. Als jouw kind lager scoort dan het gegeven advies van de leerkracht is dat gelukkig niet erg. Dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Het komt dus ook voor dat kinderen het beter doen op de eindtoets dan verwacht en een hogere cito-score behalen. De school kan dan besluiten op het advies naar boven bij te stellen, maar dit hoeft niet! Het oorspronkelijke advies kan dus ook hierbij gehandhaafd worden. Wel moet de school dit goed communiceren met de ouders. In de afgelopen jaren is het bijstellen van het schooladvies weinig gebeurd. In het schooljaar 15/16 gebeurde dit slechts bij 1 op de 5 leerlingen.

Oefenen voor een goede score

De uitkomst van de Cito-toets kan dus voor een deel bepalen naar welke middelbare school je kind gaat. De score die een leerling haalt op de Centrale Eindtoets is dus niet meteen bindend. Dat wil zeggen dat het puur ter advies fungeert. De Cito-score kan invloed hebben op het definitief advies van de basisschool. De score van een leerling wordt bepaald door hoeveel vragen er goed beantwoord wordt op drie toets onderdelen: taal, studievaardigheden en rekenen-wiskunde. Dit zijn onderdelen waar een leerling beter in wordt wanneer ermee wordt geoefend. Citotraining kan er voor zorgen dat je kind het beste uit zichzelf haalt en niet nerveus de Cito-toets in gaat.


VERGELIJK & VIND DE BESTE BEGELEIDING OP NIMBLES!

Nimbles is het het grootste online boekingsplatform voor aanvullend onderwijs. Sinds 2016 helpen wij ouders in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor na schooltijd en bedrijven & particulieren met het bereiken van nieuwe klanten. Op Nimbles vind je de beste bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining, citotraining en studiekeuzeadvies.

Ga naar de website

Over Nimbles.

We zijn opgericht in 2015 met het doel ouders helpen in hun zoektocht naar de beste begeleiding voor hun kind. Wij willen met ons onafhankelijke platform de wereld van aanvullend onderwijs transparanter en eerlijker te maken. We vergelijken huiswerkbegeleiders, bijlesdocenten en andere dienstverleners en we helpen mensen met kiezen van de oplossing voor hun kind. Met 500+ aanbieders in Nederland blijven we ouders helpen om steeds de beste keuze te maken voor hun kind.

Lees meer

Vergelijk én vind de beste online begeleiding gegeven door gekwalificeerde en fijne bijlesleraren.

Bekijk onze begeleiders

Samantha
Samantha
Jolanda
Jolanda
Marene
Marene
Ted
Ted