leestalent-%28zutphen%29-zutphen

Leestalent (Zutphen). This is a premium account

Bedrijf Zutphen

Leestalent (Zutphen).

Beschikbaarheid

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Afspraak aanvragen

Is dit jouw bedrijf?

Kom in contact met nieuwe klanten en word beter vindbaar op het internet.

Registreer gratis jouw bedrijf

Heeft uw kind recht op vergoede dyslexiebehandelingen? Als een kind moeite heeft met lezen en/of spelling geeft dat aanleiding tot zorgen. Of het nu uw eigen kind is of een van uw leerlingen. U wilt weten of het weleens dyslexie kan zijn. Dan is Leestalent uw aanspreekpunt.

Aanbod.

Over Leestalent (Zutphen).

Waar wij bij Leestalent voor staan
Wij geloven dat lezen essentieel is voor de opname van kennis en informatie. En daarmee voor onafhankelijkheid. We leven tenslotte in een wereld die door schrift wordt ondersteund. Leestalent maakt lezen weer leuk en vergroot daarmee de kans op succeservaringen.

Waar wij bij Leestalent voor gaan
Wij gaan voor een wereld waarin kinderen geen beperkingen ervaren door hun leestalent. En waarin ouders/verzorgers zijn toegerust om hun kinderen te begeleiden naar een toekomst als onafhankelijk mens in de maatschappij.

Met stakeholders delen wij kennis en kunde. Zo kunnen we, in gemeenschappelijkheid, altijd de optimale oplossing bieden voor een kind met lees- en spellingproblemen. En werken we samen om de drempels voor dyslecten weg te nemen.

Onze professionals werken autonoom. We stellen ze in staat oplossingen te bedenken die het leven van dyslecten positief beïnvloeden.

Onze leidende principes
• Succeservaring. Bij Leestalent gaan we voor succeservaringen. Voor onze klanten in onze
behandeltrajecten, maar ook voor onszelf door met kennis en kunde veranderingen teweeg te brengen in de maatschappij.
•Zelfstandigheid. De weg naar zelfstandigheid voor onze klanten staat centraal bij alles wat wij bieden. Maar ook in onze organisatie is zelfstandigheid een leidend principe, of het nu gaat om het uitvoeren van werkzaamheden, het nemen van beslissingen of het streven naar vooruitgang.
•Motivatie. Bij Leestalent werken we met gemotiveerde mensen die een verschil willen maken voor dyslectische kinderen. Motivatie zorgt dat behandeltrajecten leuk zijn en leiden tot succeservaringen, in ons werk en voor onze klanten. Motivatie en de mate van succes zijn voor ons onlosmakelijk verbonden.
•Verrijkend. We verrijken onze programma’s én onszelf continu met de nieuwste inzichten en ervaringen, zowel intern als extern. Horizonverruiming is een continu proces. En daarmee verrijken we óók de ervaring voor dyslecten.

Werkwijze
Dit is in het kort de werkwijze van Leestalent.
•De school en/of de ouder(s) vermoeden dat er sprake kan zijn van dyslexie, waarna de school een dossier aanlegt.
•Wanneer het dossier volgens school compleet is, wordt het kind aangemeld bij Leestalent.
•Er volgt een vrijblijvend gesprek (pre-intake) bij de coördinator.
•Bij een compleet dossier vindt twee weken later het onderzoek plaats.
•Na vier weken volgt de uitslag en wordt deze besproken met ouders.
•Is er een indicatie voor behandeling, dan start deze weer vier weken later.
•De behandeling vindt meestal plaats op school.
•Tijdens de behandeling wordt er drie keer geëvalueerd.
•De contacten met school en ouders vinden wekelijks plaats via het digitale schrift. Verder is er per periode minimaal één behandeling die door de ouders kan worden bijgewoond (bezoekbehandeling).
•Ook het huiswerk wordt gecommuniceerd via het digitaal schrift.
•De dyslexie behandeling verloopt in periodes. Na elke periode worden de resultaten geëvalueerd. Op basis daarvan volgt een besluit over voortzetting van de behandeling door de hoofdbehandelaar.

Expertise
Onze behandelaars zijn orthopedagogen of psychologen die een aanvullende opleiding voor dyslexiezorg hebben gevolgd. De behandelaars zijn allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister Dyslexie en lid van het SKJ. Daarnaast zijn velen lid van hun beroepsvereniging NVO/NIP. Zo is de professionaliteit gewaarborgd.

Leestalent (Zutphen).

Beschikbaarheid

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Afspraak aanvragen

Is dit jouw bedrijf?

Kom in contact met nieuwe klanten en word beter vindbaar op het internet.

()