The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Word expert op het gebied van werkwoordspelling!

Werkwoordspelling is voor veel kinderen (én sommige ouders) een struikelblok. Verwacht wordt dat alle kinderen na hun basisschooltijd dit beheersen en kunnen toepassen. Maar in de praktijk blijkt dit toch anders te zijn. Zelfs studenten aan de universiteit beheersen het vak niet zoals zou moeten volgens Andreas Kinneging, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Wil je deze spelling oefenen met je kind? Vind hieronder een aantal basisregels!

Werkwoordspelling oefenen met je kind

Met deze tips kun jij de werkwoordspelling oefenen samen met jouw kind. Door deze regels vaak te herhalen maakt jouw kind binnenkort foutloos opdrachten met werkwoordspelling. Oefen elke dag een kwartiertje met onderstaande regels en spel allebei foutloos de werkwoorden!

Regel 1: Tijden

Ga als eerste na in welke tijd de persoonsvorm geschreven moet worden. Is het nu of is het al gebeurd? De tegenwoordige tijd kent maar 3 vormen: de stam, de stam+t en de stam+en.  Kijk over welke persoon het gaat en kies de juiste vorm erbij. Eindigt een werkwoord op een d? Luister dan goed wat andere werkwoorden doen en vervang het werkwoord bijvoorbeeld met loop of loopt. Door in de zin te horen of er een ‘t’ bij komt weet je zeker of het klopt.

Regel 2: ’t ex kofschip/ ’t ex fokschaap

De verleden tijd kent meerdere vervoegingen dan de tegenwoordige tijd. Eindigt de stam van het werkwoord op een medeklinker die in ’t kofschip of ’t fokschaap zit? Dan vervoeg je het werkwoord met een ‘t’.  In alle andere gevallen vervoeg je het werkwoord met een ‘d’. Bij  werkwoorden zoals grazen verandert de ‘z’ in een ‘s’. Omdat de stam van het werkwoord eindigt op een ‘z’ vervoeg je het werkwoord als: graasde. 

Regel 3: Dubbel of enkel? 

Het voltooid deelwoord zegt iets over het verleden. Hier gebruik je ook regel 2, tenzij het een sterk werkwoord is. Bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden, zoals de gemaakte toets, zeggen altijd iets over een ding of een persoon. De regel hierbij is dat ze zo kort mogelijk geschreven moeten worden, tenzij de uitspraak anders wordt.

Regel 4: Uitzonderingen

Om het allemaal nóg iets moeilijker te maken zijn er ook een aantal uitzonderingen. Zo heb je namelijk sterke werkwoorden zoals lopen en schrijven. Deze vervoeg je in de tegenwoordige tijd hetzelfde, maar in de verleden tijd veranderen deze werkwoorden in liep en schreef. Hier gelden de d- en t-regels dus niet. En gebruik je in de tegenwoordige tijd voor de persoonsvorm jij alleen de stam. Dus schrijf je kijk jij? In plaats van kijkt jij.

Ga je de werkwoordspelling oefenen samen met je kind? Gebruik dan bovenstaande regels. Kijk wel of je kind op school dezelfde regels aangeleerd krijgt. Op twee verschillende manieren leren voor een toets kan verwarrend zijn en de resultaten beïnvloeden.

Spelling oefenen is belangrijk om te doen. Door zo veel mogelijk te herhalen beheers je dit vak en kun je het toepassen.


mock up van laptop en website van nimbles

Vergelijk & vind de beste begeleiding op Nimbles!

Kan jouw kind hulp extra gebruiken van een specialist bij het oefenen van spelling? Bijles of huiswerkbegeleiding helpt om de spellingsregels te herhalen, te begrijpen én te beheersen. Vind begeleiding die bij je kind past op Nimbles.

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.