The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Wat leert jouw kind op school: Rekenen

Op de basisschool leert je kind vanaf vier jaar al te rekenen. Ondanks de rekenmachine heeft iedereen het nodig in het dagelijks leven of in de werksituatie te kunnen rekenen. Daarom is het nodig dat kinderen op een vroege leeftijd met rekenen in aanmerking komen. Weet jij wat jouw kind ieder jaar voor het vak rekenen bijleert? Wij geven je tips hoe je je kind het beste kunt ondersteunen hierbij!

Groep 1 t/m 3

In groep 1 en 2 worden kleuters voorbereid op rekenen. Ze leren onder andere te ordenen en het plaatsen van elementen in een opklimmende (of dalen- de) volgorde. In groep 3 wordt gestart met het formele rekenen. Kinderen leren de telrij tot 20 op te noemen en te begrijpen. Met andere woorden, ze kunnen vanaf elk getal tot 20 terugtellen en doortellen. Het is belangrijk dat kinderen dit kunnen omdat sommige kinderen wel de getallenrij tot 20 kunnen opnoemen, maar niet echt goed begrijpen dat 8 groter is dan 6. Als een kind dit niet begrijpt kan het later in groep 4 en 5 moeite hebben met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Uiteindelijk leert jouw kind aan het einde van het schooljaar van groep 3 tot 20 op te tellen en af te trekken.

Groep 4

In groep 4 worden de getallen waarmee wordt gerekend groter en krijgen de kinderen te maken met redactiesommen (sommen verpakt in een verhaaltje). Dit kan voor sommige kinderen moeilijk zijn. Ze krijgen voor het eerst veel informatie te verwerken en moeten de juiste informatie in sommen omzetten. Ook leren kinderen in groep 4 te vermenigvuldigen met de tafels van 1 t/m 10. Delen leren ze door middel van het halveren van getallen en door eerlijk te verdelen. Verder leren ze te meten en wegen, klok te kijk met hele uren, halve uren en kwartieren en te rekenen met muntgeld en briefgeld.

Groep 5

Groep 5 is een belangrijk rekenschooljaar. Het is belangrijk dat het optellen en aftrekken tot 20 en de tafels geautomatiseerd gaat. De getallen waarmee werd gerekend worden namelijk groter en er komen nieuwe onderdelen bij, zoals cijferend optellen en aftrekken. Ook wordt er meer aandacht besteed aan klokkijken (ook op een digitale klok), delen van getallen, rekenen met geld, rekenen met meten en wegen en leert een kind hoe het handig kan rekenen.

Groep 6 t/m 8

In groep 6 worden de sommen uiteraard steeds moeilijker, kinderen gaan met grotere getallen werken en er wordt een begin gemaakt met breuken. Groep 7 wordt gezien als het moeilijkste rekenjaar, omdat het rekenen met procenten wordt geïntroduceerd en kinderen gaan verder met het rekenen met breuken. Tot slot, wordt er in groep 8 de stof uitgediept en moeilijker gemaakt. Het tempo gaat omhoog: kinderen krijgen meer opgaven in minder tijd.

Cijfers in alle kleuren om mee te rekenen

 

Hoe kan jij helpen bij het rekenen?

Als ouder wil jij je kind zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. Je kunt gemakkelijk samen met je kind thuis rekenen oefenen. Lees onze blog: “Rekenen oefenen: top vijf tools” en “6 tips om thuis het rekenen te oefenen met je kind” hoe je dit zou kunnen doen. Zit jouw kind in groep 3? Dan kun je tien minuten per dag oefenen. Zit je kind in een hogere groep? Dan tel je daar per leerjaar tien minuten bij op. Dus met een groep 5 leerling kun je per dag 30 minuten oefenen met rekenen. (bron: Mitchell, Heldring & Ridder, 2015)

Vergelijk & vind de beste begeleiding op Nimbles!

mock up van laptop en website van nimbles

Wil je naast het rekenen oefenen je kind inhoudelijk sterke rekenhulp bieden en de sfeer thuis gezellig houden? Op Nimbles vind je huiswerkbegeleiders en bijlesdocenten bij jou in de buurt.

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.