The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Omgaan met dyscalculie

Dyscalculie is een tijd lang een niet besproken probleem geweest. Kinderen die niet goed konden rekenen werden nog nogal eens als dom gezien en er was weinig begrip voor hen. Gelukkig weten we nu dat kinderen die problemen hebben met rekenen geen leerprobleem hoeven te hebben. En dat er met de juiste hulp en tips de leerlingen goed kunnen omgaan met dyscalculie.

Structuur

Kinderen met dyscalculie zijn gebaat bij gestructureerd onderwijs. Voornamelijk waar de opgaven stap voor stap worden uitgelegd en aangeboden. Deze leerlingen hebben extra oefening en herhaling nodig. Het oefenen en herhalen helpt de kinderen die moeite hebben met het automatiseren van het rekenen, zoals bijvoorbeeld de tafels oefenen. Ook is het bij leerlingen met dyscalculie belangrijk om extra aandacht te schenken aan ondersteuning op emotioneel gebied. Hierbij is het vooral belangrijk dat de leerling zijn/haar vertrouwen in het rekenen niet verliest.

cijfers dyscalculie

Hulp

Hulp kan worden geboden in de vorm van een remedial teacher of een aanpak vanuit het zorgteam op school. Wanneer er op school geen extra begeleiding wordt aangeboden kan hulp worden gezocht bij een orthopedagoog of externe remedial teacher. Op Nimbles vind je remedial teachers, orthopedagogen en andere hulp voor dyscalculie.

Tips voor ouders van kinderen met dyscalculie

  • Geef je kind extra tijd voor rekenopdrachten.
  • Maak het visueel en geef je kind altijd rekenopdrachten op papier, dit is makkelijker te onthouden dan een opdracht die wordt voorgelezen.
  • Schrijf samen met je kind alle tussenstappen en tussenuitkomsten op van elke rekenopdracht.
  • Laat je kind zo nu en dan een rekenmachine gebruiken in plaats van alles uit het hoofd te laten uit rekenen. Ervaren dat rekenen ook leuk en snel kan, is voor je kind met dyscalculie ook fijn!
  • Maak gebruik van onderwerpen die in huis te vinden zijn wanneer je samen een rekenopdracht doet. Gebruik die appels en peren bijvoorbeeld voor het oefenen met breuken.
  • Geef complimenten en moedig je kind aan wanneer hij /zij het goed doet. Begrip voor dyscalculie en zelfvertrouwen creëren is erg belangrijk!

Vergelijk & vind de beste begeleiding op Nimbles!

mock up van laptop en website van nimbles

Op Nimbles vind je een begeleider die je kind kan helpen bij dyscalculie .

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.