The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Toetsen we teveel in Nederland?

Het onderwijs bestaat uit het behalen van de kerndoelen, opgesteld door de Tweede Kamer. Toetsen vanuit de methodes en het LVS (Leerling Volg Systeem) zorgen ervoor dat leerkrachten de vorderingen van de leerlingen kunnen bijhouden. Wordt er hierdoor echt teveel getoetst in Nederland?

In Finland zullen leerkrachten hier volmondig ja op zeggen. Dit is het land waar geen gestandaardiseerde toetsen en examens afgenomen worden bij leerlingen tot 16 jaar, leerlingen pas vanaf hun zevende naar school gaan en leerkrachten ‘ouderwets’ vrijheid hebben hun lessen naar hartelust kunnen ontwerpen. Leerkrachten geven geen cijfers, maar feedback. Volgens veel leerkrachten ‘teachers paradise’. Wij zijn onze leerlingen echter al vanaf de kleuters aan het toetsen. Is het waar dat leerlingen (en leerkrachten) beter af zijn in Finland?

1,77% van de onderwijstijd gaat naar toetsen

Basisscholen die ervoor kiezen álle toetsen van het Cito volgsysteem in te zetten, nemen in totaal 116 toetsen af in acht jaar. Die 116 toetsen kosten leerlingen (en leerkrachten) in 132 uur en 45 minuten van de onderwijstijd. Alle toetsen vragen een tijdsinvestering van 1,77%. Als de je de methodegebonden toetsen meeneemt in deze optelsom, dan loopt het percentage op tot zo’n 5% van de onderwijstijd

Jongen is trots op zijn toets resultaten van de Cito toets. Maar toetsen we teveel in Nederland?

Waarom toetsen we nog?

Om te controleren of een leerling de leerstof van de afgelopen periode beheerst, bekijk je als leerkracht de resultaten van methodegebonden toetsen. Toetsen zijn een fijn hulpmiddel om de vorderingen van je leerlingen in kaart te brengen en ondersteunen de leerkracht bij het inrichten van zijn onderwijs. Met alleen methodegebonden toetsen kom je er helaas niet. Het Cito volgsysteem zorgt ervoor dat de resultaten van de leerling worden vergeleken met de landelijke norm. Daarbij is het Cito methode-onafhankelijk en wordt er geen hoofdstuk of lesboek getoetst, maar het vaardigheidsniveau van de leerling.

Toetsen in andere landen

Een eenvoudige vergelijking met andere landen kun je helaas niet maken. De verschillen van het toets- en onderwijssysteem tussen landen is hiervoor te groot. Leerkrachten in Nederland zijn veelal na de PABO aan het werk gegaan en bezitten hiermee een HBO diploma, terwijl leerkrachten in Finland allen universitair geschoold zijn. Daarbij hebben Finse leerkrachten veel meer vrijheid om hun onderwijs in te richten, worden zij op scholen goed begeleid en worden zij uitgedaagd zich te blijven ontwikkelen door middel van cursussen. Lijnrecht staat hier het onderwijssysteem van de Verenigde Staten tegenover. Daar is het behalen van de toets het doel op zich en is er weinig sprake van differentiatie.

Geen toets meer?

Ondanks het bestaan van deze toetsen is de échte kracht van een leerkracht het observeren van de leerling. Dit is een waardevolle informatiebron voor het laten aansluiten van de lessen bij de ontwikkeling van de leerlingen. Hiervan is Finland de grootste voorstander. Omdat leerkrachten daar uitgaan van de individuele kwaliteiten van leerlingen, geven gestandaardiseerde toetsen hen geen realistisch beeld. Toetsen worden om deze reden aan de kant geschoven. Finse leerkrachten ontwikkelen zelf opdrachten voor hun leerlingen om vorderingen bij te houden van hun leerlingen.
In veel gevallen weet je als leerkracht al vóór de toets waar de leerling op uitvalt of welke leerlingen de stof voldoende beheersen. Toetsen zorgen voor een completer beeld, geven houvast bij het invullen van de rapporten en zijn wellicht die 1,77% van de onderwijstijd meer dan waard.

 

Bron: Cito


Vergelijk & vind de beste begeleiding op Nimbles!

mock up van laptop en website van nimbles

Op Nimbles vind je dé begeleiding die nodig is voor na schooltijd. Vind bijvoorbeeld een citotrainer die helpt bij de voorbereiding van deze spannende toets. Of vind bijles of huiswerkbegeleiding bij jou in de buurt. Zo gaat iedere leerling met zelfvertrouwen naar school!

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.