The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Heeft mijn kind problemen met spelling?

Spelling is een belangrijk onderdeel in het onderwijs. Sommige kinderen hebben meer moeite met spelling dan anderen. Het maakt niet uit hoe vaak zij voor spelling oefenen, het blijft een moeilijk vak. Spellingproblemen gaan vaak gepaard met andere problemen, zoals moeite met lezen of leren. Wel zijn er een aantal kenmerken waar veel kinderen met spellingproblemen last van hebben.

Kenmerken van spellingproblemen

1. Verwerken van informatie

Kinderen met spellingproblemen kunnen de spelling van woorden en de spellingsregels maar moeilijk begrijpen en onthouden. Het maakt niet uit of zij nauwelijks of regelmatig spelling oefenen, de volgende keer zijn ze het weer vergeten. Want eindigde dit woord nou op een -d of een -t? Die werkwoordspelling blijft maar een raadsel.

2. Herkennen

Ze vinden het lastig om overeenkomsten tussen woorden te vinden. Kinderen met spellingproblemen hebben niet door in welke spellingcategorie het woord past. Als zij voor spelling oefenen zijn ze daarom ook langer bezig dan andere kinderen. Het herkennen van regelmaat zit er niet in waardoor ze uren bezig kunnen zijn met hun opdracht.

Kinderen hebben moeite met spelling. Ga samen spelling oefenen en zorg ervoor dat het kind spelling beheerst.

3. Kleine woordenschat

Kinderen die moeite hebben met spelling, hebben vaak een kleinere woordenschat dan hun klasgenoten. Het onthouden van woorden is lastig en ze zijn daarom minder geïnteresseerd hierin. Door vaak te lezen leren zij beter spellen. Een probleem hierbij is dat het kind die moeite heeft met spellen vaak ook lezen lastig vindt.

4. Klanken

Kinderen die het moeilijk vinden om klanken te herkennen hebben geen woordbeeld van het betreffende woord. Dit betekent dat zij woorden uitspreken maar geen idee hebben hoe het woord in elkaar zit. Hierdoor kunnen zij de woorden nauwelijks in klankgroepen verdelen.

Spelling oefenen

Door regelmatige herhaling en spelling oefenen kunnen deze kinderen meekomen met de rest van de klas. Met goede instructies en veel begeleiding leert het kind precies hoe hij/zij de problemen moet aanpakken. Deze instructie bestaat uit kleine stappen zodat het kind precies weet wanneer hij/zij wat moet doen tijdens het spellen. Herhaling is belangrijk. Zorg ervoor dat de docent dagelijks of meerdere keren per week de stappen oefent met het kind. Gebruik bij het oefenen wel altijd dezelfde methode. Bij afwisseling van regels kan het kind in de war raken en de regels helemaal niet meer snappen.


mock up van laptop en website van nimbles

Vergelijk & vind de beste begeleiding op Nimbles!

Kan jouw kind hulp gebruiken bij spelling oefenen? Bijles of huiswerkbegeleiding helpt om de spellingsregels te herhalen, te begrijpen én te beheersen. Vind begeleiding die bij je kind past op Nimbles.

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.