The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Kenmerken van dyscalculie

Hoe eerder je dyscalculie bij je kind signaleert, hoe eerder de leerstof kan worden aangepast op het niveau van jouw kind. Hierdoor kan jouw kind meegaan met het tempo van de rest van de klas en hoeft hij/zij zich niet onzeker te voelen over de rekenproblemen. Maar hoe kun je herkennen dat jouw kind rekenproblemen heeft?

Dyscalculie bij kleuters

Al op een jonge leeftijd zijn kinderen bezig met rekenen en wiskunde. Thuis tijdens het spelen zijn er talloze spelletjes die zij kunnen spelen. Bij deze spelletjes moeten ze tellen en puzzelen. Ook ruimtelijk inzicht is een onderdeel van wiskunde. Zo zijn er veel puzzels waarbij kinderen vormpjes op de juiste plek moeten plaatsen.

Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het inschatten van het aantal legosteentjes.

Jonge kinderen met dyscalculie hebben vaak moeite met tellen. Dit kan betekenen dat ze trager zijn in het tellen van voorwerpen en deze tegelijkertijd aan te wijzen, of ze kunnen slecht inschatten hoeveel legoblokjes er op de grond liggen. Ook vinden veel kinderen met rekenproblemen het moeilijk om een toren na te bouwen. Ze kunnen niet inschatten hoeveel blokjes zij nodig hebben en hoe ze deze in elkaar moeten zetten.

Dyscalculie op de basisschool

Naast kleuters zijn er ook basisschoolkinderen met dyscalculie. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld veel moeite met het onthouden van instructies. Ze vinden het lastig om woorden te veranderen in cijfers en zullen daarom instructies langzamer volgen. Tijdens het noteren van de instructies hebben zij moeite met het herkennen van de cijfers. Vaak zullen zij de cijfers omdraaien. Het getal 54 wordt dan bijvoorbeeld als 45 genoteerd.

Ook hebben zij moeite met het overzicht te bewaren. Omdat het kind geen idee heeft waar hij/zij mee bezig is, maakt het veel fouten in simpele vragen. Voor een simpele som waar je maar een stap hoeft te doen, nemen deze kinderen een hele omweg om tot het antwoord te komen. Dit komt omdat kinderen met dyscalculie het lastig vinden om de essentie in te zien en hierdoor niet weten hoe zij een probleem het makkelijkste kunnen aanpakken.

Kenmerken bij middelbare scholieren

Ook kinderen op het voortgezet onderwijs hebben last van rekenproblemen. Dit is vaak problematisch, omdat wiskunde voor veel profielen een verplicht vak is. De kenmerken van dyscalculie bij middelbare scholieren verschillen niet veel van die van kleuters en basisschoolkinderen. Ze hebben namelijk een afkeer voor rekenen en alles wat daarmee te maken heeft.  Ze halen dan ook vaak slechte cijfers voor wiskunde.

Een schoolbord met ingewikkelde sommen voor kinderen op het voortgezet onderwijs met dyscalculie.

Maatregelen

Het is van belang om dyscalculie zo snel mogelijk te herkennen. Door de rekenstoornis te herkennen kunnen jij en de leerkracht hierop inspelen. Zo krijgt jouw kind stof op het juiste niveau en kan hij/zij op een eigen tempo meekomen met de klas. Door de juiste niveaus aan te halen heeft je kind een kleinere kans op faalangst en het ontwikkelen van een laag zelfbeeld.


Vergelijk & vind de beste begeleiding voor jouw kind!

Heeft jouw kind moeite met rekenen of wiskunde? Kan jouw kind extra hulp gebruiken van een specialist? Bijles of huiswerkbegeleiding helpt jouw kind om meer vertrouwen te winnen. Vind begeleiding die bij je kind past op Nimbles!

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.