The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Handige tips voor ouders van een kind met dyslexie

Dyslexie, een op de twintig leerlingen heeft het. Kinderen met dyslexie hebben veel moeite met lezen, spellen en schrijven. Hoe kan je als ouder je kind met dyslexie het beste helpen?

Tip 1: wat is dyslexie?

Lees je goed in over dyslexie. Als jij goed begrijpt waar jouw kind moeite mee heeft, dan kan jij hem/haar het beste helpen. Online is er veel te vinden over dyslexie, maar schakel ook specialistische hulp in die jou op weg helpt.

Tip 2: praat erover op school

Dyslexie wordt meestal pas op school ontdekt. De leerkrachten van je kind weten waarschijnlijk precies waar je kind het meeste moeite mee heeft. Praat met de docent zodat je deze knelpunten ontdekt! Denk met de leerkracht mee over hoe jouw kind het beste geholpen is. Misschien kan de docent de aantekeningen op het bord laten staan, kan je kind aantekeningen van een klasgenootje kopiëren of kan je kind dichtbij het bord zitten zodat hij/zij minder afgeleid is.

Tip 3: oefenen met lezen

Oefen het lezen regelmatig samen met je kind. Drie á vier keer per week een kwartier kan al voldoende zijn. Probeer niet te lang met je kind samen te lezen; het kost je kind namelijk enorm veel energie. Varieer met het geen dat je leest: de ene keer een stripboek, een kort verhaal of een informatieve tekst. Kies een spannend boek en maak er een momentje voor jullie samen van. Bekijk wel goed of het boek niet te moeilijk is voor je kind. Laat je kind een boek uitkiezen; zijn er meer dan vijf woorden die hij/zij moeilijk vindt om te lezen? Dan is het misschien te moeilijk en kun je beter een ander boek uitzoeken.

Tips voor ouders van een kind met dyslexie

Tip 4: lezen is leuk!

Laat je kind zien dat lezen leuk is, zodat hij/zij er niet als een berg tegenop ziet. Je kind kan aan de ontbijttafel de ‘wist-je-dat-jes van een pak hagelslag lezen, jullie kunnen een spelletje doen waarbij jullie omstebeurten een woord moeten bedenken dat begint met een bepaalde letter of je kunt samen een fantasietaal maken!

Tip 5: leren met spelletjes!

Er zijn verschillende tools om je kind met dyslexie te helpen. Met taalblobs kan je kind spelen met taal en spelling. Daar leert hij/zij van, maar dat is ook nog eens erg leuk!

Tip 6: blijf positief!

Wees altijd positief, en probeer je kind niet corrigerend te behandelen. Dat kan ontmoedigend werken en kan voor veel onzekerheden zorgen. Leg je kind uit wat dyslexie is en dat het ook positieve kanten heeft! Kinderen met dyslexie zijn namelijk vaak enorm creatief!

Meer weten?
-> Wat is dyslexie?
-> Hoe herken je dyslexie?


mock up van laptop en website van nimbles

Vergelijk & vind de beste begeleiding op Nimbles!

Wil jij je kind met dyslexie een extra steuntje in de rug geven? Vind een begeleider die je kind verder kan helpen met bijvoorbeeld taal op Nimbles.

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.