The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Vier ezelsbruggetjes voor Engelse grammatica

De Engelse grammatica & spelling is een belangrijk onderdeel bij het Engels leren. Maar het kan nog wel eens verwarrend zijn voor je kind. Met deze ezelsbruggetjes wordt het Engels leren nét een stukje makkelijker.

Engels leren: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen! “Do you speak English?” Steeds meer Nederlandse kinderen kunnen hier op jonge leeftijd al “Yes, I do” op zeggen. De Engelse grammatica leren ze op een een wat latere leeftijd en kan soms ingewikkeld zijn.


Ezelsbruggetjes om je kind te helpen bij Engelse spelling & grammatica

1. SHIT-regel

Voor kinderen een leuk excuus om dit schuttingwoord te mogen gebruiken. Maar het is ook erg handig om Engels grammatica op te nemen. Wanneer het onderwerp van de zin in de derde persoon enkelvoud (She, He, It) wordt geschreven krijg je een s achter het werkwoord. Dus als er er ‘she’, ‘he’ of ‘it’ staat dan komt er (in de tegenwoordige tijd) een -s verbuiging van het werkwoord. Daarom wordt ‘to learn’ -> ‘she/he of it learns’. Alle andere onderwerpen krijgen geen -s. Het is daarom ‘I, you, we, they learn’. Met deze shit regel wordt Engels leren weer leuk 😉

Engels leren met ezelsbruggetjes voor de Engelse grammatica

2. LADY

Heeft je kind moeite om de Past Simple te bepalen? De verleden tijd in de Engelse grammatica kan vervelend zijn. Leer je kind het ezelsbruggetje ‘Lady’ aan.

L = Last year we had a great party
A = After about then years we stopped eating spaghetti
D = WednesDay the weather was horrible
Y = Yesterday I forgot to feed my fish

Hoort een van deze woorden bij de zin? Dan is de zin verleden tijd en het werkwoord dus ook!

Engels leren: ezelsbruggetje Engelse grammatica

3.FYNE JAS zeg!

De Present Perfect bestaat uit have/has en het voltooid deelwoord. Een voltooid deelwoord maak je in het Engels door -ed achter het werkwoord te plaaten. Van ‘learn’ maak je dus ‘have learned’. Maar wanneer gebruik je de Present Perfect nou precies? Als ‘FYNE JAS’ in de zin staat dan moet je kind de Present Perfect gebruiken.

F = For
Y = Yet
N = Never
E = Ever

J = Just
A = Already (always)
S = Since

Ezelsbruggetje bij Engels leren en Engels grammatica

4. Dessert of desert?

Raak je zelf ook in de war soms? Gaat het nou om een toetje of een woestijn? Je hebt liever twee nagerechten dan een woestijn. Een toetje (dessert) schrijf je dan ook met twee keer een ‘S’ 😉

Engels leren: ezelsbruggetjes voor Engelse grammatica

Met deze ezelsbruggetjes wordt Engels leren een ‘piece of cake’!


mock up van laptop en website van nimbles

Vergelijk & vind de beste begeleiding op Nimbles!

Op zoek naar begeleiding die je kind kan helpen bij het van de Engelse grammatica? Vind begeleiding die écht bij je kind past op Nimbles.

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.