The smartest way to find the best tutor or homework institute.

Een boekbespreking voorbereiden doe je zo!

De meeste kinderen houden in groep 5 op de basisschool hun boekbespreking. Dit is een spreekbeurt die je in de klas houdt en het onderwerp hiervan is het boek. Eerst moet het kind een verhaaltje over het boek vertellen en aan het einde van de boekbespreking leest het kind een stukje uit het boek voor. Maar hoe bereid je dit nou zo goed mogelijk voor?

Oriëntatie van de boekbespreking 

Stap 1:   Kies een boek
Als eerst moet jouw kind een boek kiezen. Laat jouw kind een boek kiezen met een geschikt AVI-niveau. Je wilt namelijk niet dat het boek te moeilijk of te makkelijk is. Belangrijk is dat het boek een verhaal is, geen stripboek of informatieboek, en dat jouw kind het boek leuk én interessant vindt.

Stap 2:   Lees het boek
Laat je kind het hele boek lezen. Sommige ouders geven hun kind samenvattingen, maar dit is niet de bedoeling. Het gaat er namelijk om dat jouw kind begrijpt wat de kern is van het boek en waar het boek nou eigenlijk over gaat. Maak een realistische planning en laat jouw kind bijvoorbeeld 15 bladzijden per dag lezen.

Voor je boekbespreking moet je eerst een boek lezen.

Presentatie vormgeven

Stap 3:   De inhoud
Als jouw kind het boek gelezen heeft maken jullie een lijstje met aspecten die sowieso in de boekbespreking moeten voorkomen. Meestal zijn dit:

  • De titel van het boek, de uitgever en het jaar van uitgave.
  • De schrijver en illustrator van het boek.
  • Het genre van het boek.
  • Waarom jouw kind het boek heeft gekozen.
  • De waar (waar speelt het zich af), de wie (wie zijn de hoofdpersonen) en de wanneer (wanneer speelt het verhaal zich af).
  • Een korte samenvatting met de rode lijnen van het boek.

Van deze punten maak je samen met je kind een mooi en helder lopend verhaal. Een tip voor het einde van de presentatie; creëer een spannend en/of boeiend einde!

Stap 4:   De boekbespreking
Is alles klaar en goed voorbereid? Hebben jullie alle punten van stap 3 verwerkt? Mooi! Nu kun je beginnen aan de presentatie. Als eerst vertelt jouw kind de informatie van het boek en laat hierbij het boek aan de leerkracht en alle klasgenootjes zien. Daarna mag hij/zij het verhaal van het boek vertellen.

Na de presentatie over het boek mag jouw kind een stukje uit het boek voorlezen. Dit is meestal een spannend stuk uit het boek van ongeveer één bladzijde.

Bij een spannend einde van je boekbespreking worden je klasgenoten geboeid.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Stap 5:   Oefenen
Oefen zo veel mogelijk met je kind. Vaak mogen kinderen een spiekbriefje bij de boekbespreking houden, maar het is fijn om zoveel mogelijk van te voren al te weten. Het is natuurlijk niet de bedoeling om alles van een briefje voor te lezen! Door samen veel te oefenen krijgt jouw kind de presentatie binnen no-time onder de knie.


VERGELIJK & VIND DE BESTE BEGELEIDING OP NIMBLES!

Heeft jouw kind moeite op school met verschillende vakken? Op nimbles vind je naschoolse ondersteuning voor jouw kind!

Back to blog overview

The smartest way to find the best tutor or homework institute.