10 vaardigheden voor jouw bijlesleerling

Of je nu een brugklasser of een eindexamenleerling voor je hebt, door ze de volgende tien vaardigheden aan te leren zullen ze hogere resultaten op school hebben en met meer zelfvertrouwen naar school gaan!

 

Leren Afb

10 vaardigheden voor een succesvolle (school)carrière voor jouw (bijles)leerlingen!


1. Plannen
24 uur in een dag en nog komen we soms tijd te kort. Maar gebruik door jouw leerlingen de uren op de juiste manier te laten benutten, dan kan het zomaar zijn dat ze ineens tijd overhebben! Laat ze beginnen met het bijhouden van een agenda of een planner. Zo zorgen jullie ervoor dat ze nooit voor verrassingen komen te staan. Er zijn genoeg apps die de nodige begeleiding geven. Missen ze de motivatie nog steeds? Tegenwoordig liggen de winkels vol met gave schriften, agenda's en planners. Laat ze een mooie uitkiezen en start samen aan de planning. Ze zullen merken dat ze hiermee -als ze zich aan de planning houden- het maximale uit iedere dag haalt.


2. De juiste school-/studiegewoonten aanleren
Fantastisch als ze de juiste school-/studiegewoonten al hebben! Hebben ze deze nog niet, geen nood, houd dan de volgende regels aan:

Ben altijd voorbereid op de les
Volg de lessen - geen spijbelen!
Zorg dat de huiswerkopdrachten af zijn vóór de les
Voltooi het huiswerk in een bepaalde tijd
Lees de aantekeningen van de les regelmatig nog eens door (in plaats van nachtelijk stampen voor de toets)
Houd elke dag tijd vrij voor leer- en huiswerk

3. Haalbare doelen stellen
Het is belangrijk om samen doelen te stellen. Mits ze haalbaar zijn! Het stellen van doelen die onredelijk hoog zijn, is een gemene valkuil. Een leerling zal hierdoor alleen maar gefrustreerd raken en teleurgesteld zijn.


4. Actief luisteren
Motiveer de leerling tijdens de les. Zorg ervoor dat de lesstof wordt begrepen. Is een leerling de draad kwijt? Stel vragen! Als docent wil je dat de leerling het snapt en vragen stelt als het nodig is. Geef leerlingen de ruimte om vragen te stellen: "The only dumb question is the one you don't ask." ;-)


5. Aantekeningen maken tijdens de les
Laat leerlingen aantekeningen maken, maar niet alles opschrijven wat je zegt! We praten met een snelheid van ongeveer 225 woorden per minuut, dus dat is onmogelijk. Kunst is dan ook dat de leerling de belangrijke dingen eruit kan halen en deze noteert.
Bij een visueel ingestelde leerling, probeer notities te laten schrijven met verschillende gekleurde pennen zodat er overzicht blijft. Als de leerling moeite blijft houden met het maken van notities, ga dan samen een keer erdoorheen om aan te vullen.


6. Huiswerk maken
Het kan handig zijn om samen naar het huiswerk van de leerling te kijken. Maar maak niet samen het huiswerk! Geef extra opdrachten om de leerling het huiswerk goed te laten begrijpen, zo kan de leerling ook zelf nog oefenen met het huiswerk.


7. Teruglezen van aantekeningen
Neem samen met de leerling de tijd om de aantekeningen van de lessen door te nemen. Het heeft veel zin om de aantekeningen meteen nog eens door te lezen, vooral op het moment als de les nog vers in je geheugen zit. Voeg ontbrekende stukken toe en laat leerlingen vergelijken! En nee, dit is niet vals spelen. Het kan voor alle leeringen óók voordelig zijn.


8. Organisatievaardigheden
Houd het overzichtelijk door voor alles een vaste plek te hebben. Een passer, geodriehoek, potloden, boeken, schriften en zelfs dat een gummetje; het is écht gemakkelijker als de leerling (en jij) dingen georganiseerd bij elkaar houdt. "A place for everything and everything in its place."


9. Motivatie
Leer de leerling zichzelf motiveren! Zelfmotivatie kan van groot belang zijn op de momenten dat je niet dol enthousiast bent over een bepaald vak of die ene opdracht he-le-maal niet ziet zitten. Bekijk deze momenten als obstakels en overwin ze samen. Dan lig het succes de voeten!


10. Inzet
Help de leerling herinneren aan het einddoel! Na 4, 5 of 6 jaar een handtekening zetten op het diploma. Daar doen ze het voor!